15 anys de ‘Catalunya Construeix’

EL MONOGRÀFIC D’ARQUITECTURA, ENGINYERIA I CONSTRUCCIÓ D’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA CELEBRA EL SEU QUINZÈ ANIVERSARI AMB UNA PUBLICACIÓ ESPECIAL

Si avui ens interessa imaginar el futur és pel fet de poder identificar i explorar des del present, amb profunditat i objectivitat, algunes qüestions cabdals que afecten el desenvolupament social, territorial i econòmic de Catalunya. Amb aquest propòsit, El Periódico de Catalunya publica Catalunya Construeix, una sèrie periòdica de pàgines especials que pretén reflectir el procés de transformació del nostre entorn a partir de la perspectiva constructiva, urbanística i, en darrer terme, social. El monogràfic enguany celebra el seu quinzè aniversari. Aquesta nova fita en el calendari ha anat acompanyada d’una publicació especial el dia 29 de gener en la qual es passa revista als punts més transcendentals del fil argumental desenvolupat a través de les publicacions al llarg d’aquests quinze anys, és a dir, del retrat de la realitat i l’actualitat del sector.

Amb quinze anys a les seves espatlles, el monogràfic vol ser una eina de reflexió i comunicació amb l’interès evident d’explicar un procés, no tan sols el del disseny i configuració d’un territori a partir de les seves infraestructures, sinó el de com fem país.

‘Processos’ és la paraula que defineix millor el que, modestament, ha intentat ensenyar Catalunya Construeix durant la seva trajectòria: el procés d’evolució de la planificació del territori, de les infraestructures i del sector immobiliari. En aquestes pàgines hem parlat d’una part important de la nostra realitat recent. Una part que va unida, consubstancialment, a la nostra història col·lectiva i que, a la vegada, és motor de la nostra economia. Venim d’un realitat urbanística i social en què les urgències històriques del territori no ens han permès visualitzar clarament els èxits aconseguits. Tot i que és evident que són molts i a diferents nivells. No obstant, el present del sector és difícil i està ple d’incertesa. Però a la necessària esperança en un futur millor s’hi uneixen una sèrie de certeses: el sector ha d’innovar en tots els seus processos; patim un evident ajust de personal un requeriment de més professionalització d’aquest sector; Internet s’entreveu com la principal eina i resposta als nous reptes; es genera més activitat en l’àmbit de les infraestructures i en el subsector de la rehabilitació; es detecta la creació d’una indústria que girarà al voltant del canvi climàtic, amb noves necessitats per a un sector i unes empreses cada vegada més diversificades.

En aquest número es pretén fer un resum representatiu de la realitat del sector, però cedint la veu als seus protagonistes. Òbviament només en pot aparèixer una selecció, però la intenció és generar un document que, més enllà del seu valor testimonial, reflecteixi àmpliament la varietat de visions i temàtiques que interessen i conformen el sector de l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció a Catalunya.

En els últims 15 anys, un ampli equip de professionals han fet possible aquesta publicació, tant des del mateix mitjà com col·laborant-hi de forma externa. Aquest equip espera sincerament que Catalunya Construeix serveixi per aprofundir en els principals aspectes que interessen als lectors d’El Periódico de Catalunya i que connecten amb els professionals que diàriament fan que construïm el present i el futur.

Podeu consultar i descarregar el monogràfic en arxiu PDF en els següents enllaços:

Catalunya Construeix especial 15è Aniversari (arxiu PDF en català)

Catalunya Construye especial 15 Aniversario (archivo PDF en castellano)

Podeu consultar i descarregar la nota de premsa en arxiu PDF en els següents enllaços:

Nota de Premsa ’15è Aniversari del monogràfic Catalunya Construeix’ (català)

Nota de Prensa ’15 Aniversario del monográfico Catalunya Construye’ (castellano)


 

Sobre Redaccion