22@Barcelona compleix 10 anys

El projecte 22@Barcelona compleix 10 anys veient realitzat el seu objectiu de recuperar la vocació productiva del barri del Poblenou i convertir-se novament en motor econòmic de la capital de Catalunya. Amb aquesta idea, l’any 2.000 va començar a transformar-se el barri industrial en un espai de coneixement que promogués la col·laboració i les sinergies entre la universitat, l’Administració i l’empresa privada amb la voluntat de crear un nou model en què el protagonista fos la innovació.

Com a projecte de renovació urbana, 22@Barcelona respon a la necessitat de crear un entorn divers i equilibrat, on els espais productius conviuen amb habitatges, equipaments i zones verdes. Com a projecte de renovació econòmica, transforma el Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i cultural que ha convertit Barcelona en una de les ciutats més dinàmiques i innovadores en l’àmbit internacional. I com a projecte de renovació social, afavoreix la interrelació entre els professionals que treballen a la zona i impulsa i recolza els projectes innovadors que fomenten la col·laboració entre empreses, institucions, veïns i entitats d’àmbits socials, educatius i culturals.

L’àmbit 22@Barcelona té una dimensió equiparable a 115 illes de l’Eixample i la seva transformació ha permès crear un nou sostre econòmic per a activitat productiva i equipaments, a més de nous habitatges protegits i zones verdes que han transformat les antigues àrees industrials en un entorn d’elevada qualitat urbana i mediambiental. S’ha de destacar que el projecte ha sabut conservar no només el seu caràcter productiu sinó també la seva empremta arquitectònica, ja que els nous edificis conviuen amb les traces històriques i els elements representatius del passat industrial. El districte ha estat dotat amb modernes infraestructures, una inversió de més de 310 milions d’euros permet reurbanitzar els 37 quilòmetres de carrers del districte amb serveis altament competitius com són les xarxes d’energies, telecomunicacions, climatització centralitzada i recollida selectiva de residus. El disseny d’aquestes noves xarxes prioritza l’eficiència energètica, fet que permet introduir importants millores en els serveis urbans. Alguns dels projectes urbanístics més importants que han canviat la fesomia del districte són la prolongació de l’avinguda de la Diagonal fins al recinte del Fòrum, la remodelació de la plaça de les Glòries, la semicobertura de la Gran Via i la urbanització del litoral de la Vila Olímpica al Besòs.

Al 22@Barcelona s’hi concentren estratègicament empreses i institucions intensives en coneixement i s’hi estan portant projectes dirigits a crear àrees d’excel·lència europea en diversos sectors com són l’audiovisual, el de les TIC, el de les tecnologies mèdiques, el de l’energia o el del disseny. La renovació econòmica s’està realitzant mitjançant la concentració en el territori d’empreses, organismes públics i centres científics i tecnològics de referència en aquests àmbits estratègics de coneixement anomenats clústers. Aquest procés ja ha generat fins ara la instal·lació d’un total de 4.500 empreses i la creació de 56.200 llocs de treball. El futur immediat portarà Barcelona a poder exportar aquest model a altres barris de la ciutat i, fins i tot, a esdevenir un punt de referència per a d’altres països.

22@Barcelona versió PDF [català]

22@Barcelona versión PDF [castellano]

Podeu consultar l’evolució del districte que el monogràfic Catalunya Construeix ha publicat durant aquests 10 anys a l’enllaç: 22@Barcelona.

FOTO  [Vista del cel i dels edificis del Parc Barcelona Media, de la Universitat Pompeu Fabra i la xemeneia de l’antiga fàbrica de Ca l’Aranyó des de la UPF. Foto: Lourdes Ribé]

Sobre Redaccion