Aigua garantida

desalinizadora prat del llobregat

Sembla que hagi passat molt temps des de la darrera sequera, amb les imatges dels embassaments gairebé buits i amb el risc de talls en el subministrament domèstic, encara que ha passat poc més d’un any. Aquesta situació d’escassedat ens ha mostrat a tots la fragilitat d’un recurs com l’aigua. La sequera ha estat una oportunitat per a desenvolupar i avançar actuacions que ens permetran disposar de més aigua i de més qualitat i reduir el dèficit hídric de les conques internes catalanes.

De fet, avui s’inaugura la major dessalinitzadora d’Europa destinada al consum urbà. La planta, que ha costat uns 237,9 milions d’euros, està situada a la desembocadura del riu Llobregat. A ple rendiment, la dessalinitzadora tindrà una capacitat per a injectar a la xarxa hidrogràfica un total de 60 hectòmetres cúbics d’aigua potable a l’any, el que equival al 24% del consum de l’àmbit metropolità. Amb la creació d’aquesta infraestructura, la seva connexió amb la resta de la xarxa d’abastament i la millora de les plantes de potabilització existents, Catalunya es blinda definitivament contra els capricis de la pluja i es posa en guàrdia davant altres operacions més agressives amb el sistema.

No hem d’oblidar però que solucions com la dessalinització, la descontaminació d’aqüífers, la recuperació de captacions i la reutilització han de sumar-se a l’eficiència, al consum sostenible i l’estalvi. Aquests darrers segueixen sent després de tot les claus fonamentals de la política de l’aigua.

Catalunya Infraestructures de l’aigua (arxiu PDF en català)

Catalunya Infraestructuras del agua (archivo PDF en castellano)

Sobre Redaccion