Aparcar per moure’s en lloc de moure’s per aparcar

A les grans ciutats actuals convergeixen un gran nombre d’activitats i necessitats diferents que diàriament ens exigeixen que ens traslladem d’un lloc a un altre. Treballar, viure, estudiar, passejar, comprar… infinitat d’accions en un espai finit. La potenciació del transport públic, l’ús racional del vehicle propi i els nous espais d’estacionament configuren un model esperançador de mobilitat dissenyat perquè els ciutadans es puguin moure sense la por de si podran o no podran aparcar.

Afrontar una mobilitat creixent i diversa, sense hipotecar la qualitat de vida, el medi ambient i la fluïdesa del trànsit implica canviar models. Encara que per aconseguir una bona mobilitat es requereix inversió en transport públic, no s’ha d’oblidar el vehicle privat. Tot i el canvi sociològic respecte a aquest, és necessari continuar buscant noves fórmules que s’adaptin als nous usos i tipologies de vehicles. Els pàrquings ja ho estan fent. Les noves construccions d’aparcaments es basen en criteris de sostenibilitat mediambiental i ofereixen nous serveis adaptats a les futures necessitats, com la instal·lació de punts de recàrrega destinats als cotxes elèctrics. La solució, en tot cas, és la convivència basada en una política d’equilibris, ja que cap element o sistema de la ciutat exclou totalment el seu oposat. Per contra, la ciutat, en la seva complexitat, és una suma percentual de dualitats en equilibri.

Vídeo resum de la taula rodona organitzada el dia 14 de juny per El Periódico de Catalunya a la seu del Gremi de Garatges amb l’objectiu d’analitzar la situació actual dels aparcaments i la mobilitat a les ciutats i en la qual van participar Ramon Llopart (Vicepresident d’ASESGA i Gerent de l’empresa Alfa-3), Àngel López (Director de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona), María Luisa Godia i Josep Maria Torres (Vicepresidenta i President del Gremi de Garatges respectivament) i Josep Bergadà (Gerent d’Hormipresa).

Catalunya Construeix versió FLASH [català]

Catalunya Construye versión FLASH [castellano]

Catalunya Construeix versió PDF [català]

Catalunya Construye versión PDF [castellano]

Sobre Redaccion