Bones praxis contra els acccidents

trabajadordelsectordelaconstruccion

Imatge cedida per la Fundación Laboral de la Construcción

“La prevenció aporta millores directes a la productivitat i evita costos imprevistos i pèrdues de temps, efectes que minven la competitivitat de les empreses. Els indicadors ens mostren que, cada vegada més, les empreses són conscients de la importància de la prevenció de riscos, tal com demostra el fet que la freqüència dels accidents de treball en les obres s’hagi reduït de manera sostinguda durant els últims anys a Catalunya, però encara queda feina molta per fer. Ara tenim l’oportunitat, no la deixem passar.” (Mar Serna, Consellera de Treball)

Catalunya Construeix especial Seguretat a la construcció (arxiu PDF en català)

Catalunya Construye especial Seguridad en la construcción (archivo PDF en castellano)


Sobre Redaccion