Ciutats per a les persones

El monogràfic inclou una taula rodona, organitzada per El Periódico de Catalunya, que es va celebrar el 22 de març a la seu de l’Ateneu Barcelonès de Barcelona. Els participants del debat van ser Carme Labòria, tinenta d’alcalde de Planificació Urbanística de l’ajuntament de Terrassa, Antonio Martínez, tinent d’alcalde i regidor d’Acció Territorial i Habitatge i Maria Miranda, tinenta d’acalde d’Urbanisme i Obres de l’ajuntament de Castelldefels. Els assistents van fer balanç dels 30 anys d’ajuntaments democràctics en matèria d’urbanisme, van opinar sobre la situació actual i van avançar quines són les estratègies per afrontar amb èxit els reptes de futur.

S’acosten dates de canvi per als ajuntaments. Les eleccions municipals estan a tocar i és moment de fer balanç, però no només dels anys de mandat, sinó també de tot el camí que han recorregut les administracions locals per arribar al punt en què ens trobem ara a nivell d’infraestructures i de desenvolupament urbanístic. Des de la restitució de la democràcia, els ajuntaments han anat guanyant autonomia i capacitat de gestió dels seus recursos; han viscut moments de bonança econòmica, així com situacions més complicades i restrictives amb l’arribada de la crisi. Les noves necessitats dels ciutadans, els sectors econòmics i industrial i els fluxos migratoris han anat dissenyant els municipis del segle XXI. Encara que diferents, tots iguals: l’objectiu és treballar al servei dels seus habitants i millorar, dia a dia, la seva qualitat de vida.

Municipis de Catalunya [català]

Municipios de Catalunya [castellano]

Sobre Redaccion