Com convertir una idea de negoci en una empresa viable

La condició indispensable per a un emprenedor passa per tenir una idea de negoci innovadora, creativa i viable. Però amb això no n’hi ha prou, perquè, a més, s’hi ha de sumar una bona dosi de planificació. Bizbarcelona, que se celebra al recinte firal de Montjuïc els dies 15 i 16 de juny, ofereix a l’emprenedor tota una sèrie d’eines per posar en marxa un projecte empresarial, com ara planificar una estratègia comercial i de recerca de clients correcta o elaborar un pla d’empresa viable.

Una de les claus per posar en marxa un projecte consisteix a fer-se les preguntes adequades. Després d’un procés de construcció, cal materialitzar-lo. Durant el saló es programaran activitats per potenciar la interacció i generar contactes comercials, així com espais d’assessorament personalitzat sobre formes jurídiques o finançament, entre altres qüestions.

BizBarcelona [català]

BizBarcelona [castellano]

Sobre Redaccion