Connectats

CATALUNYA EXTÉN LES NOVES XARXES DE TELECOMUNICACIONS

Avui en dia la clau de l’èxit d’un país resideix en les noves tecnologies. Per això, el Govern català reuneix tots els seus esforços en accions en matèria d’infraestructures de telecomunicacions. A nivell territorial, amb el pla Catalunya Connecta, s’aconseguirà que a finals del 2010 totes les poblacions de més de 50 habitants disposin de TDT, telefonia mòbil i banda ampla, i que tots els polígons industrials de Catalunya també disposin de cobertura de banda ampla i telefonia mòbil. Un cop assegurada l’extensió d’aquestes infraestructures fins a l’últim racó del país, els següents passos s’encaminaran a l’aplicació de les TIC en tots els àmbits socials i econòmics del país com la telemedicina, l’e-educació, les anelles sectorials relatives a indústria i cultura, les emergències, la seguretat, els processos judicials i els tràmits administratius.

Podeu consultar el monogràfic en arxiu PDF als següents enllaços:

Catalunya Infraestructures especial Telecomunicacions [arxiu PDF en català]

Catalunya Infraestructuras especial Telecomunicaciones [archivo PDF castellano]

Sobre Redaccion