El gran repte del canvi climàtic

JOSEP ANTON MORGUÍ Cap de laboratori de l’Atmosfera i els Oceans de l’Institut Català de Ciències del Clima

1. Com valora la situació mediambiental actual des de la seva organització?

Per Josep Anton Morguí, cap de laboratori de l’atmosfera i els oceans de l’IC3, el canvi climàtic i la seva evolució és un dels temes més importants en matèria mediambiental, actualment. “Per primera vegada ens enfrontem amb coses que són molt difícils de dominar per part de l’home”, explica Morguí. “Hem de fer un gran esforç per intentar parar un canvi que a més és molt imprevisible i que no sabem gaire bé en quin lloc, en quin moment i en quina situació els seus cops, els seus alliberaments d’energia, es produeixen”.

2. Quins són els reptes de futur que es plantegen des del punt de vista de la sostenibilitat?

L’IC3 centra la seva activitat en l’anàlisi i l’estudi del clima des de diferents enfocaments, però Morguí també destaca que aquesta és una inquietud de tota la comunitat científica i la humanitat en general. “Com a societat, el repte més gran que tenim és entendre què està passant en cada un dels llocs on vivim”, i una vegada aconseguit això, “buscar tots els mecanismes de mitigació del canvi climàtic i, sobretot, d’adaptació”. Morguí recorda que un dels principis fundacionals de l’IC3 és “facilitar a les generacions futures, sobretot a la infància i la joventut que està creixent en aquest moment, un món on les qüestions relacionades amb el canvi climàtic no siguin tan dures com ara”.


Sobre Redaccion