Espais per al progrés

[Vista aèria d’un polígon industrial català. Foto: Derridas]

EL SÒL INDUSTRIAL ES PRESENTA COM UNA EINA CLAU PER COMBATRE LA CRISI

40 alcaldes i alcaldesses de Catalunya, en una iniciativa col·lectiva sota el paraigua de la Federació de Municipis destinada a combatre la situació econòmica actual, van viatjar a Madrid el passat mes de maig per promocionar el terreny destinat a la productivitat dels seus municipis. El caràcter empresarial català es posa de manifest amb actuacions com aquesta, que mostren la tradició industrial de Catalunya i la personalitat emprenedora dels seus ciutadans.

No només els governs municipals s’han mobilitzat per fomentar la competitivitat del país, altres institucions públiques i privades com el Govern de la Generalitat, les cambres de comerç o les associacions de polígons industrials han posat en marxa la maquinària amb diferents iniciatives pel que fa a la promoció del sòl industrial com a eina per combatre la crisi.

La desprotecció del sòl industrial a favor del sòl residencial ha estat un fenomen evident els últims anys. Les obres públiques, les infraestructures d’accés i serveis o les qualificacions de terrenys han tingut l’habitatge en el centre dels objectius durant aquesta última dècada. Aquesta realitat ha provocat que els plans urbanístics oblidessin sovint la promoció del sòl industrial. Ara les polítiques urbanístiques tornen a posar la seva atenció en la seva promoció, conscients que el futur és dotar els municipis d’espais destinats a la generació de competitivitat. Per una altra banda, les noves polítiques de promoció dels polígons industrials també han hagut de buscar noves fórmules després de l’experiència del boom de la construcció. Si abans dominava la idea que les pimes optaven per la compra, atretes pels tipus d’interès baixos i la necessitat de disposar de béns patrimonials per presentar avals als bancs, ara la situació també és diferent. Les empreses opten pel lloguer perquè això els permet tenir més flexibilitat per evitar que les instal·lacions quedin obsoletes o que no puguin respondre a la demanda. És evident que el nou panorama ens porta un model nou al qual sector públic i privat comencen a adaptar-se.

Catalunya Construeix versió FLASH [català]

Catalunya Construye versión PDF [castellano]

Catalunya Construeix versió PDF [català]

Catalunya Construye versión PDF [castellano]

Sobre Redaccion