Habitatge a Catalunya 2010

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ VOL RECUPERAR-SE

El monogràfic fa una anàlisi del sector que més ha rebut l’impacte de la crisi: la construcció ha patit la més gran de les taxes d’aturada i una caiguda de la producció d’un 20% (un 45% en el cas de la construcció d’habitatges). Segons la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a Catalunya s’han començat 12.358 habitatges i se n’han acabat 37.871, un 55% i un 46% menys que durant el 2008 respectivament. Una altra dada a tenir en compte és que al nostre país existeixen un total de 76.308 habitatges a la venda, segons l’estudi sobre l’estoc pendent elaborat per l’APCE. Cal afegir que, de totes maneres, es detecten alguns símptomes de millora que injecten una mica d’optimisme al sector de la promoció immobiliària. Aquest espera que enguany, un cop produït l’ajustament dels preus, es produeixi la tan desitjada recuperació.

A l’especial els principals agents del sector públic i privat analitzen la situació actual del mercat immobiliari a Catalunya i marquen el camí a seguir per edificar amb més eficiència. L’habitatge del present es conforma amb ser assequible, l’habitatge del futur ha de ser eficient, segur, industrialitzat, comunitari i energèticament autosuficient. Carme Trilla (Secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya), Eduardo Domingo, (Director d’Endesa Nova Construcció a Catalunya), Enric Reyna (President de l’APCE), Lluís Hosta (Vicepresident d’AVS Catalunya) i Gonzalo Marquès (Cap de coordinació de projectes i serveis de l’Incasòl) van participar a la taula rodona organitzada per El Periódico de Catalunya el passat dia 23 de març a la seu de l’Associació de Promotors de Barcelona (APCE). El debat va començar amb el nombre d’habitatges que romanen a la venda i les mesures que els ciutadans continuen demanant per assegurar-se’n el finançament. En aquesta línia argumental, es va posar l’accent en l’aposta pel lloguer i l’ampliació dels ajuts de l’Avalloguer que garanteix la Generalitat, així com la gran importància que té la rehabilitació com a mesura sostenible per donar sortida a l’habitatge quan el sòl edificable s’esgota.

Catalunya Construeix versió FLASH [català]

Catalunya Construye versión FLASH [castellano]

Catalunya Construeix versió PDF [català]

Catalunya Construye versión PDF [castellano]

Sobre Redaccion