Habitatge Social 2009

Habitatge per a joves a Can Caralleu de Peris-Toral Arquitectes. Fotografia: Gabriel Lerma.

GARANTIR UN HABITATGE DIGNE

La crisi econòmica ha reduït de manera més que considerable el nombre de pisos iniciats per part de les promotores immobiliàries a causa de la manca d’expectatives de venda, si bé les necessitats d’accés a l’habitatge de la població continuen sent les mateixes. Davant d’aquest panorama, marcat també per les restriccions de crèdit, l’habitatge de protecció oficial (VPO) s’erigeix com una fórmula efectiva per aconseguir que oferta i demanda es trobin en un terreny neutral i per generar una major capacitat d’activitat econòmica.

El monogràfic analitza l’estat de la qüestió: des dels processos d’adjudicació més fàcils degut al nou registre per a accedir a un pis de protecció impulsat per la Generalitat de Catalunya, passant pel compliment per part de INCASÒL de les previsions de construcció de VPO que marca el Pacte Nacional per a l’habitatge, l’evident interès del sector de la promoció immobiliària per participar en la construcció d’habitatges protegits ja siguin de venda o lloguer i amb una varietat prou àmplia perquè aquesta oferta d’habitatge es s’adeqüi a les diferents realitats socials, fins a la necessitat d’un estoc permanent en règim de lloguer que reivindiquen els administradors de finques.

Podeu consultar el monogràfic en arxiu PDF als següents enllaços:

Catalunya Construeix especial habitatge social ’09 [arxiu PDF català]

Catalunya Construye especial vivienda social ’09 [archivo PDF castellano]Sobre Redaccion