La ciutat de ciutats: 2007-2011


Àrea Metropolitana de Barcelona és un territori de 636 Km integrat per 36 municipis que formen un continu urbà. Tenint en compte aquest entramat municipal, la pluralitat de pobles i ciutats i la intensa relació que hi ha entre ells, es pot afirmar que aquesta realitat constitueix una auntèntica unitat urbana conformada per realitats diferents que conserven la pròpia singularitat. Per tant, l´àrea metropolitana de Barcelona és, sens dubte, una ciutat de ciutats on hi viuen més de 3 milions d’habitants.

Encartament ‘La ciutat de ciutats’

Sobre Redaccion