La sinistralitat a Catalunya registra les millors dades dels últims anys

[Un operari utilitza sistemes de seguretat mentre treballa en la construcció d’un edifici d’habitatges. Foto: Fundación Laboral de la Construcción]

Segons el darrer informe sobre sinistralitat laboral publicat per l’Observatori del Treball, entre els mesos de desembre del 2009 i novembre del 2010, un total de 105.743 accidents de treball van cursar baixa a Catalunya. La gran majoria (104.910) van ser de caràcter lleu, 770 van ser greus, i 63, mortals. Però no són els valors absoluts sinó els índexs d’incidència –el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social– els més útils per analitzar l’evolució de la sinistralitat, ja que permeten comparar les dades de diferents períodes, independentment del nombre de treballadors que estiguessin en actiu en cada moment. La nota més esperançadora és que, durant el lapse de temps analitzat, aquest valor es va reduir a Catalunya fins a arribar a les xifres més baixes dels últims cinc anys. D’aquesta manera, mentre que l’índex d’incidència dels accidents lleus va ser de 5.898,72 el 2006, en el tram 2009- 2010 va ser de 4.088.04. Els accident greus van passar d’un índex de 45,63 (el 2006) a 30 (el 2009-2010), i els mortals, de 5,22 (el 2006) a 2,45 (2009- 2010). Aquesta evolució es reflecteix en els diferents sectors.

A banda de l’estat de la qüestió en matèria de seguretat a la construcció, en l’especial es recullen també les conclusions de la taula rodona organitzada per El Periódico de Catalunya que va tenir lloc el passat dilluns dia 24 de gener a les instal·lacions de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). En aquesta van participar els representants de diferents col·lectius del sector constructiu: Gemma Carol (Gerent del Servei de Prevenció Gaudí), Néstor Turró (President de la Confederacio Catalana de la Construcció), Jordi Mártinez Navarro (Director  General del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona) i Màrius Martí (President de l´Associacio Catalana de Tècnics en Prevencio de Riscos Laborals).

Podeu consultar i/o descarregar el monogràfic en arxiu PDF en els següents enllaços:

Seguretat a la construcció versió PDF [català]

Seguridad en la construcción versión PDF [castellano]

Sobre Redaccion