La vivenda, ¿encara és un dret?

Les dificultats econòmiques provocades per la crisi fan créixer la demanda de pisos de protecció oficial

Ho reconeix la Constitució espanyola en el seu article 47: “Tots els espanyols tenen dret a disfrutar d’una vivenda digna i adequada. Els poders públics promouranles condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret”. La vivenda és, des de la perspectiva legal, la base fonamental de la intimitat legal. Els estats de dret reconeixen la inviolabilitat del domicili així com la llibertat de residència, de manera que s’eleva el dret a la vivenda digna a la categoria de dret social. Per això tot estat de dret desenvolupa les seves polítiques de vivenda per facilitarne l’accés als seus ciutadans. Si analitzem l’evolució del parc públic de vivendes dels països europeus, Espanya és el país que ha incrementat més el seu estoc en els últims 30 anys. A Catalunya concretament, la Generalitat ha informat que existeixen 3.264 pisos de protecció oficial buits. La vivenda, ¿encara és un dret?

 

PDF Vivienda Social 2011

PDF Habitatge Social 2011

La vivenda, ¿encara és un dret?


Sobre Redaccion