Nous aires

La construcció de les infraestructures ha estat, al llarg de la història de la humanitat, la base sobre la qual s’ha construït, en bona mesura, el propi territori. En ple segle XXI aquestes s’han convertit, a més, en elements fonamentals capaços de generar transformació social i liderar el desenvolupament econòmic.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA publicarà al llarg del 2009 el monogràfic CATALUNYA INFRAESTRUCTURES, una sèrie de pàgines especials que posen  l’accent -tal com indica el seu propi nom- en les infraestructures com a element de progrés i millora de la qualitat de vida i la seva articulació en el marc del nostre territori. Sempre amb l’objectiu d’esdevenir un document al servei de l’opinió pública, capaç de presentar i explicar els processos a partir dels quals aquestes es planifiquen i s’executen a Catalunya.

Cada número de Catalunya Infraestructures tractarà sobre diferents arguments en relació a un eix temàtic principal, que centralitzarà el discurs i definirà la seva estructura. El monogràfic s’estrena avui amb una mirada transversal a les infraestructures energètiques, un tema d’actualitat en aquests moments a causa de qüestions com la necessitat de garantir el subministrament davant l’augment de la demanda, els reptes que planteja la lluita contra el canvi climàtic o els plans en qüestió de les energies renovables. Informació especialitzada però, al mateix temps, d’ampli interès. Perquè si les infraestructures guien el progrés de Catalunya, els ciutadans no poden romandre allunyats ni de la seva planificació ni de la seva execució.

Catalunya Infraestructures especial Energia (arxiu PDF en català)

Catalunya Infraestructuras especial Energía (archivo PDF en castellano)

Sobre Redaccion