Nova cita amb el BMP

El Barcelona Meeting Point, la cita anual del sector immobiliari proposada per Fira de Barcelona, torna a la ciutat del 20 al 24 d’octubre, en clau de simposi internacional que endevina l’evolució del sector i també estableix les claus de la seva recuperació. Aquesta edició estarà protagonitzada pels parcs científics i tecnològics i per les noves inversions estrangeres.

Amb el marc del BMP com a rerefons, el monogràfic explora el model de polítiques d’habitatge més enllà de Catalunya i l’evolució dels diferents subsectors en el mercat europeu. Segons estudis de l’ITeC (informe Euroconstruct), tot indica que aquesta serà pausada, que la producció es contraurà encara més i la recuperació, per tant, serà lenta. Tanmateix, existeixen bones propostes -com les fórmules de copropietat pública i privada o les polítiques d’habitatge social combinades- que, des d’AVS Catalunya, s’emmirallen en referents europeus. S’analitzen també altres temes lligats al sector, com ara la profunditat de la vinculació entre la banca i el sector immobiliari o la reducció en les partides destinades a la prevenció de riscos laborals.

D’altra banda, el sòl industrial és un altre centre d’interès del saló. L’Incasòl presenta el nou pla de comercialització del sòl i que té com a objectiu oferir més oportunitats per implantar una empresa i afavorir la competitivitat industrial. El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, que el passat dijous 30 de setembre va celebrar una jornada per analitzar els models de gestió dels polígons industrials i d’activitat econòmica a Catalunya, afirma que cal revisar els actuals models de gestió dels polígons per detectar els problemes existents i plantejar noves estratègies. En aquesta línia, l’especial presenta les tres àrees que integren el Barcelona Economic Triangle (el Parc de l’Alba, el 22@Barcelona i el DeltaBCN, Parc Aeroespacial i de la Mobilitat) i que el situen com a eix de la transició cap a una economia basada en la innovació.

BMP + sòl industrial [català]

BMP + suelo industrial [castellano]

[Habitatges universitaris. Foto: Victoria Gil. Imatge cedida per Construmática]

Sobre Redaccion