Nueva cultura del agua ’99

El sistema de sanejament del Baix Llobregat és un element clau del Pla de Sanejament de Catalunya. L’entrada en servei d’aquestes obres eliminarà els actuals abocaments d’aigües residuals urbanes sense depurar, i permetrà la recuperació de la llera del riu Llobregat des de Sant Boi fins al mar, així com la regeneració de les platges més pròximes a la desembocadura. Aquesta millora en la qualitat de les aigües de bany s’estendrà per tot el front marítim de la comarca del Baix Llobregat, des del port de Barcelona fins al massís del Garraf. La depuradora del Baix Llobregat, ubicada al terme municipal del Prat de Llobregat, tindrà capacitat per depurar un cabal de 420.000 metres cúbics d’aigua residual al dia, quantitat corresponent a una població equivalent de 2.275.000 habitants. El sistema de sanejament està format per la planta de tractament biològic, un emissari submarí de 3.500 metres de longitud i uns 19 quilòmetres de col·lectors. La inversió prevista és d’un total de 40.000 milions de pessetes, finançats al 85% pel Ministeri de Medi Ambient amb auxili de fons de cohesió, i el 15% restant per la Generalitat de Catalunya, a través de la Junta de Sanejament. La construcció de les obres serà gestionada per l’empresa pública Depuradora del Baix Llobregat.

PDF Nueva Cultura del Agua ’99

Sobre Redaccion