Obres més segures

Seguretat laboral a la construcció on Vimeo.

El monogràfic analitza l’actualitat en matèria de seguretat en la construcció des de les òptiques dels diferents col·lectius del sector i destaca les actuacions de vigilància i control de les obres durant l’any 2009, els avantatges que suposa que les mesures preventives permetin augmentar la productivitat i competitivitat de les empreses, així com la importància de premiar les millors pràctiques empresarials per contribuir a prevenir els riscos laborals.

En l’especial es recullen també les conclusions de la taula rodona organitzada per El Periódico de Catalunya que va tenir lloc el passat dimecres dia 20 de gener a les instal·lacions de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). En aquesta van participar els representants de diferents col·lectius del sector constructiu: Jaume de Montserrat (Subdirector General de Seguretat i Salut Laboral de la Conselleria de Treball), Luís Rosel (Representant de la Fundació Laboral de la Construcció), Gemma Carol (Gerent del Servei de Prevenció Gaudí), Marco Chiesa (Delegat a Catalunya de l’empresa Layher), Lluís Gibernau (Responsable de Metodologia de l’Àrea del Procés Constructiu de l’ITeC) i Rafael Romero (President de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya). Durant aquesta trobada es va discutir, des de tots els angles del sector, sobre una de les qüestions de major preocupació no només per a la professió sinó també per a la societat en general. Tots van coincidir en la necessitat de modernitzar tots els mecanismes i processos de treball tendint a la industrialització.

Podeu consultar i/o descarregar el monogràfic en arxiu PDF en els següents enllaços:

Catalunya Construeix especial Seguretat a la construcció ’10 (arxiu PDF en català)

Catalunya Construye especial Seguridad en la construcción ’10 (archivo PDF en castellano)

Sobre Redaccion