Reduir el trànsit a les ciutats

SALVADOR RUEDA Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona

1. Com valora la situació mediambiental actual des de la seva organització?

El director de l’Agència d’Ecologia Urbana, Salvador Rueda, creu que Barcelona necessita fer un pas més en temes de medi ambient. Rueda considera que el model arquitectònic i de disseny de la ciutat ha caducat. “No és que no hàgim de continuar fent el que és la Barcelona del disseny, però el que li falta justament és incorporar els reptes que tenen a veure amb la sostenibilitat”, apunta Rueda, que afirma que “les ciutats són els sistemes que més impacte generen a la Terra”. Per Rueda és moment d’avançar per fer front als reptes en medi ambient del segle XXI.

2. Quins són els reptes de futur que es plantegen des del punt de vista de la sostenibilitat?

Rueda creu necessària una “segona revolució” a Barcelona pel que fa a ecourbanisme, un pas més enllà en la creació d’illes de vianants. “Hem de ser capaços d’alliberar el 70% de l’espai que avui utilitza el cotxe”. El director de l’Agència d’Ecologia Urbana assegura que amb aquesta mesura es reduiria el consum d’energia, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació atmosfèrica –“que en aquesta àrea suposa la mort prematura de 3.500 persones cada any”–, el soroll i la congestió. El projecte reordenaria el trànsit rodat i potenciaria un altre tipus de transport, com “el públic, els viatges a peu i en bicicleta”. Rueda qualifica aquesta mesura com “el projecte de reciclatge més important del món”.

Sobre Redaccion