Seguridad en la construcción ’06

El sector de la construcció no és el que registra un nivell més alt de sinistralitat, però, tot i així, els accidents són excessius. “És necessari que tots els agents que intervenen en el sector assumeixin la cultura de la prevenció i que aquesta impregni totes les activitats relacionades amb la construcció des de l’inici del projecte i es mantingui durant tot el procés constructiu”. Aquesta afirmació va ser el punt de partida i també la conclusió final a què van arribar els participants en la taula rodona organitzada per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA i celebrada a la seu del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, per parlar de la seguretat en la construcció. En el debat hi van participar Juan Ignacio Marín, subdirector general de Seguretat i Salut Laboral, de la Conselleria de Treball i Indústria; Josep Terrones, president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB); Gemma Carol, gerent del Servei de Prevenció Gaudí, i Rafael Romero, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC).

PDF Seguridad en la Construcción ’06


Sobre Redaccion