Una bona direcció

infraestructuras viarias

El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) dibuixa les prioritats actuals i futures en el desenvolupament de la xarxa viària i ferroviària de Catalunya fins al 2026. Precisament, aquest horitzó llunyà ha fet necessària la concreció d’escenaris de futur per poder establir les necessitats sobre la base dels ritmes de creixement i la distribució de la mobilitat. En aquest sentit, el pla treballa a partir de la previsió que Catalunya tindrà d’aquí a poc menys de 20 anys una població de 7,9 milions de persones i que, en conseqüència, el tràfic de persones i mercaderies s’incrementarà considerablement. En aquest marc, l’objectiu del PITC és desenvolupar un sistema de transport organitzat com una xarxa integral i multimodal, segura i sostenible, ambientalment responsable i equilibrada.

Catalunya Infraestructures especial Infraestructures Viàries (arxiu PDF en català)

Catalunya Infraestructuras especial Infraestructuras Viarias (archivo PDF en castellano)


Sobre Redaccion