Vivienda social ’05

Cal construir més habitatge social per donar resposta a la demanda d’una part de la societat que queda exclosa del mercat de l’habitatge lliure”, van assegurar els participants de la taula rodona convocada per EL PERIÓDICO per debatre al voltant d’aquest tipus de l’habitatge. “Per fer-ho –van afegir els participants de la trobada– és necessari establir una normativa i unes regles del joc que ajudin a fer que aquesta tasca adquireixi un nou i imprescindible impuls i que fomenti tant la participació dels promotors públics com la dels privats”. La taula rodona es va celebrar a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i va comptar amb la participació de Carme Trilla, directora general d’Habitatge de la  Conselleria de Medi Ambient i Habitatge; Eugeni Forradellas, regidor president del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH); Jesús Alonso, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC); Josep Terrones, president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB); Martín C. Llaras, vicepresident de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona (APCE), i Ferran Julián, conseller delegat de la Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i Gestió (Regesa).

PDF Vivienda Social ’05


Sobre Redaccion