Convertir els residus en energia

Cada dia generem 1,59 kilos de residus per habitant. El país ha fet els deures en matèria de recollida selectiva i reciclatge, però encara ens queda camí per recórrer. Després de separar, recollir i reciclar (també la matèria orgànica), el repte principal és el de reduir els residus per a un millor tractament i sostenibilitat.  Un dels objectius fonamentals: convertir els residus en recursos, afavorir la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de vida de les persones. Aquest implica un compromís tant de la ciutadania com de l’administració per continuar desenvolupant les bones praxis i transformar-les en quotidianes.

Els Residus from AIC Comunicación on Vimeo.

A l’especial els principals agents del sector analitzen també l’estat de la qüestió en matèria de residus al nostre país. Carles Conill (Gerent de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient), Genoveva Català (Directora de l’Agència de Residus de Catalunya), Manel Sabés (Professor titular de la Facultat de Medicina de la UAB), Sònia Frias (Directora d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona) i Luis Ortiz de Zevallos (Director executiu de Recicat) van participar a la taula rodona organitzada per El Periódico de Catalunya el passat dia 20 d’abril a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). El debat, ple de punts en comú i poques divergències d’opinió, va fer-se ressò del progressiu augment de la consciència ciutadana en la gestió de residus però també va analitzar la feina feta per les institucions i l’objectiu comú que suposa la disminució de la matèria de rebuig.

Ecòpolis versió FLASH [català]

Ecópolis versión FLASH [castellano]

Ecòpolis versió PDF [català]

Ecópolis versión PDF [castellano]

Sobre Redaccion