El saló Ecocity examina els principals reptes del sector mediambiental

UN DESAFIAMENT CONVERTIT EN NECESSITAT

En el context actual d’un món extremadament canviant, la nostra societat s’enfronta a una sèrie de reptes importants derivats de l’Estat del Benestar. Una fita cabdal edificada sobre l’aprofitament dels recursos naturals, cosa que ha permès avançar a les societats. No obstant això, actualment hi ha clars símptomes de disfuncions ambientals que poden posar en risc el desenvolupament de la civilització i fins i tot la salut de les persones. És per això que la protecció eficaç del medi ambient i la creació d’un camí cap a la sostenibilitat s’han convertit en una assignatura pendent.

Avui dia ningú no posa en dubte ja que l’ecologia i el fet de fer compatibles el desenvolupament de la nostra societat i el respecte pel medi ambient són dos dels principals objectius que hem d’afrontar en el futur. De fet, aquest desafiament s’ha convertit en pocs anys en una autèntica necessitat.

En aquest context s’emmarca la present edició del SALÓ ECOCITY & INDUSTRY, que parteix amb la voluntat d’oferir al sector que treballa en qüestions relacionades amb el medi ambient les respostes a les seves necessitats i aposta por convertir-se en la principal plataforma de coneixement en aquesta matèria en l’àmbit ferial, així com en un  como en un fòrum de trobada sobre la sostenibilitat de la industria i les ciutats.

Ecòpolis especial Ecocity (arxiu PDF en català)

Ecópolis especial Ecocity (archivo PDF en castellano)

Sobre Redaccion