La necessària recuperació dels rius


RAMON TORRA Gerent de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

1. Com valora la situació mediambiental actual des de la seva organització?

Des de la perspectiva metropolitana, el gerent de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, destaca els treballs de recuperació de la biodiversitat i la qualitat mediambiental del riu Llobregat. “Estem en un projecte de millora de la qualitat de l’aigua, del seu cicle complet”. Aquest projecte, per Torra, també incideix en molts aspectes clau en la salut mediambiental de la zona, com són “la recuperació de la vegetació, de les plantacions d’arbres i arbustos i, per tant, com a mesura de reducció de les emissions de CO2”.

2. Quins són els reptes de futur que es plantegen des del punt de vista de la sostenibilitat?

Mirant al futur, Ramon Torra considera necessari continuar treballant, en clau metropolitana, en la millora de la mobilitat, de la qualitat ambiental i del tractament dels residus, “tema fonamental que ja estàvem desenvolupant a través de l’Entitat de Medi Ambient”. A més de “la recuperació d’espais naturals, com les platges metropolitanes, i donar continuïtat a la xarxa de parcs metropolitans, com els espais de proximitat a les residències”.

Tot això sense oblidar, com comenta Torra, la gestió de parcs naturals, com el de Collserola, i “seguir amb les accions que estem fent per arribar a consolidar i completar la recuperació ambiental i social del riu Llobregat”.

Sobre Redaccion